Remedial Massage

0599-852880

tarieven

2018:

1e consult (intake & behandeling)
60 min € 60,00

vervolgbehandeling
30 min € 30,00
45 min € 45,00
60 min € 60,00

Betaling verloopt contant of via (tele)bankieren t.n.v. GRS ORGANISATIE, IBAN NL28 ABNA 0504 7254 91 o.v.v. factuurnummer. Bij (tele)bankieren zijn de betalingscondities: binnen 7 dagen na factuurdatum.

Praktijk Remedial Massage behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

 

vergoeding

Vergoeding van behandelingen door CAM-therapeut: G.R. Schipper, Praktijk Remedial Massage (lid FAGT en RBCZ).

CAM-therapeuten van de FAGT staan ingeschreven in het RBCZ register. Dit is de koepelorganisatie waarbij de FAGT is aangesloten. Hierdoor is gedeeltelijke of gehele vergoeding bij een aantal zorgverzekeraars mogelijk.

Een korte toelichting, omdat u mogelijk niet bekend bent met de term CAM-therapie.
CAM staat voor Complementary & Alternative Medicine. Deze term wordt gebruikt voor de verzameling van beroepen in de sector van alternatieve en complementaire geneeswijzen.

Daarnaast heeft de FAGT met veel andere zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten, welke inhouden dat de behandelingen van FAGT aangesloten CAM-therapeuten door deze zorgverzekeraars deels of geheel worden vergoed.

Als cliënt dient u een aanvullende verzekering te hebben waar alternatieve geneeswijzen door niet-artsen in opgenomen is.

Op de website van de FAGT (www.fagt.org) vind u een link naar het overzicht van zorgverzekeraars die behandelingen van FAGT-leden vergoeden alsmede de maximale vergoeding per consult per dag én de maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar. Uiteraard is de hoogte van vergoeding afhankelijk van de polis die de cliënt afgesloten heeft.